O značke
obrázok

Vízia “Profesionálnej Krásy“

V 1972, Jean-Daniel Mondin prevzal vedenie firmy Guinot. Pochádzal z rodiny lekárov, on sa rozhodol venovať farmácii. Jeho otec bol slávnym plastickým chirurgom, špecialistom v Paríži, a tichým partnerom svojho syna vo firme. Jean-Daniel Mondin, doktor farmácie, vyvinul látku, ktorá pomáhala pri regenerácii a hojení pokožky, látku, ktorú obsahovali výrobky a ošetrenia predpisované Maurice Mondinom, plastickým chirurgom pacientom, ktorí podstúpili plastickú operáciu. Podporovaný vedeckým pozadím, Jean-Daniel Mondin predefinoval „Kozmetiku“ vlastnou víziou a lekárskym pôvodom.

Predpísanie ošetrenia:
Použitie lekárskeho prístupu pri predpisovaní ošetrení klientkam.
Jean-Daniel Mondin bol presvedčený, že jedine taký kozmetický výrobok môže byť dobrý, ktorý korešponduje s cieľom zákazníka, preto je dôležitá diagnóza. Zaviedol „Kozmetiku na predpis“: ak má byť kozmetický výrobok seriózne predávaný, musí byť aj seriózne predpísaný. Toto je úlohou „Experta“, pozície, ktorú značka Guinot vytvorila vďaka neustálemu rozvoju, tréningom, informovaním a vybavením Kozmetičiek -terapeutiek krásy, tak aby mohli svoju profesiu praktizovať maximálnou expertízou na poli pokožky. 

Laboratóriá, ktoré vyhovujú Farmaceutickým Normám

Vízia krásy zajtrajšieho dňa

GUINOT,  medzinárodná značka na zdôraznenie ženskej krásy


Už 40 rokov uplatňuje firma Guinot svoju filozofiu a  vedomosti v 11 000 kozmetických salónoch v 70 krajinách sveta. Vedúca pozícia firmy na kozmetickom trhu je ovocím úzkej spolupráce s kozmetičkami v salónoch firmy Guinot. Značka si svoje postavenie zaistila vyvinutím ošetrení s blahodárnym vplyvom na ženy. Úzka spolupráca s kozmetickými salónmi umožnila firme vyvinúť ošetrenia a zariadenia na zlepšenie poradenskej schopnosti a know-how kozmetičky - profesionálky na krásu.
Len vo Francúzsku poskytuje firma klientkám Guinot protokolárne ošetrenia a  produkty v 1680 kozmetických salónoch. Nepochybne má vedúcu pozíciu s viac než 50% účasťou na kozmetickom trhu. Rodina Guinot je rozvojovým partnerom kozmetickej profesie so silným potenciálom, nakoľko individualizované ošetrenia sú trendom budúcnosti a ašpiráciou pre dnešné ženy.

 
AKTÍVNE ZLOŽKY KOZMETICKÝCH PRÍPRAVKOV 

vyvinuté a testované v nemocničnom prostredí

V 1986 začal Jean Mondin spolupracovať s biologickým oddelením profesora Raichvarga v nemocnici v Cochin. Cieľom tejto spolupráce bolo overiť účinnosť výživného komplexu na pokožke so silnými popáleninami. Tento výskum a spoločná práca viedli k vyvinutiu legendárneho „Komplexu Bunkového Života“ (Výživný komplex nevyhnutný pre život a obnovu buniek pokožky). Firma Guinot okamžite použila tento komplex v kréme na tvár „Longue Vie“ (Dlhý Život) – Krém obnovujúci mladosť pokožky -  prvá generácia produktov na ošetrenie pokožky, založená na blahodárnom vplyve tohoto účinného výživného komplexu.
Jean-Daniel Mondin použil farmaceutické metódy v kozmetickom priemysle. Výskumné & Rozvojové centrum značky Guinot sa vždy zameriavalo na vytvorenie aktívnych zložiek, ktoré sú schopné obzvlášť preniknúť do hĺbky pokožky. Niet pochybností o tom, že za touto orientáciou stojí lekárske pozadie vedenia firmy Guinot.

 
Čím vzácnejšie sú aktívne zložky, tým viac  dokážu preniknúť do hĺbky pokožky....
Toto jednoznačne potvrdzuje tendenciu nezvratného priblíženia sa kozmetických výrobkov lekárskemu a farmaceutickému svetu. Túto tendenciu sleduje aj firma Guinot svojim fantastickým rozvojom.